3-5 Mayıs 2019, Eskişehir

2. Eskişehir Romatoloji Günleri
"Nadir Hastalıklar, Zor Olgular"

2. Eskişehir Romatoloji Günleri
"Nadir Hastalıklar, Zor Olgular"
 

Sayın Meslektaşlarım,

3 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında 2. Eskişehir Romatoloji Günleri’ni gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizin konu başlığı “Nadir Hastalıklar, Zor Olgular” olacaktır.

Niçin böyle bir başlık ve konu seçimi yaptık? Bilindiği gibi klinik uygulamalar sırasında, toplumda daha sık görülen romatizmal hastalıklarla karşılaşma olasılığımız daha fazladır ve bu da beklenen bir durumdur. Ancak çan eğrisinin önemli kısmını oluşturan ve göreceli olarak sık görülen hastalıklar dışında daha nadir hastalıklarla da karşılaşmamız söz konusudur. Bu hastalıklar, romatoloji uygulamalarında ya daha nadir görülen hastalıklardan olabilmekte ya da romatizmal hastalıkları yansılayabilecek başka grup hastalıklardan oluşabilmektedir. Ne yazık ki, bu hastalıklar sık görülen hastalıkların gölgesinde kalmakta, tanı gecikmelerine ya da gereksiz tanı ve tedavilere yol açmaktadır. Rutinin yarattığı körlük bu hastaları fark etmemizi engelleyebilmektedir. Bu açıdan Romatoloji uygulamaları sırasında karşılaşılabilecek nadir hastalıkları da bilmek gerekir.

Bu nedenle bu yıl pediatrik metabolizma bölümü ve genel dahiliye bölümlerimizin de katkılarıyla 3 oturumdan oluşan konular belirledik. İlk oturumda, konusunda yetkin hocalarımızın sunumlarıyla metabolizma hastalıklarını (Gaucher, Fabry, Alkaptonuri vb.) ve metabolik kas hastalıklarını tartışacağız. İkinci oturumumuzda daha çok Romatoloji uygulamalarında karşılaşılabilecek ve Romatoloji literatüründe yer alan bazı nadir hastalıklar konuşulacaktır. Üçüncü oturumumuzda ise tedavide zorluk yaşanabilecek romatizmal hastalıklar tartışılacaktır. Bunlar aktif tüberkülozu olan romatizmal hastalığa tedavi yaklaşımı, aktif romatizmal sorunu olan gebe hasta ya da solid kanserli ankilozan spondilitli veya aktif romatoid artritli hastaya yaklaşım şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca yandaş hastalıkları olan dirençli gut hastalarına tedavi yaklaşımlarını da tartışacağız.

Bu konuların, romatoloji yan dal uzmanlarına, fizik tedavi asistan ve hekimlerine, iç hastalıkları asistanlarına ve genel pediatri hekimlerine yararlı olacağını umuyoruz.

Geçen yıla göre sosyal etkinliğe de kongremizde yer veriyoruz ve katılımcıların bu konuda memnun olacaklarını düşünüyoruz.

İlkbahar renkleriyle bezenmiş bir Eskişehir’de buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Cengiz KORKMAZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.
Romatoloji BD, Eskişehir